top of page
Search
  • Writer's pictureNattanan Sornpeng

ศิลปะกับทักษะการแก้ไขปัญหา

หลายคนอาจจะเคยคิดว่าศิลปะคือภาพวาดสวย ๆ บนเฟรมผ้าใบ กระดาษ หรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อโชว์ความสวยงามเท่านั้น แต่จริงๆแล้วการทำงานศิลปะให้เรามากกว่าที่เราคิด ศิลปะสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการฝึกฝนทักษะหลายอย่างในชีวิตประจำวันอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปะกับทักษะการแก้ไขปัญหากันค่ะการทำงานศิลปะ 1 ครั้ง เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดคิดมากมายทั้งเกิดขึ้นในตัวงานและสถานการณ์รอบข้าง เช่น การผสมสีผิด การวาดผิดสเกล การปาดสีเกินจุดที่กำหนด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากตัวเราเองและเกิดจากสิ่งอื่น ๆ ก็เป็นได้ค่ะ

.

การทำงานศิลปะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้นเรือย ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้ปฏิกริยาการตอบสนองต่อปัญหาเป็นไปในเชิงบวกและมีความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นบนเฟรมผ้าใบก็ตาม

.

ทักษะการแก้ไขปัญหาอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์ปัญหานั้น ๆ ก็จริง แต่ประสบการณ์ศิลปะจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นแรงผลักที่ดีที่ส่งผลต่อวิธีการการแก้ปัญหาต่อไป

.

การทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาทักษะชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างเบาสบาย ไม่เพิ่มความเครียดและความกดดันให้กับตนเอง และทักษะเหล่านี้จะถูกซึมซับและกลมกลืนเข้าไปในเป็นบุคลิกของเราโดยธรรมชาติเลยค่ะ

59 views0 comments

Commentaires


bottom of page