top of page

Events

Art & Play
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กอายุ 4-7 ปี

กิจกรรมศิลปะที่ออกแบบกระบวนการมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยนี้โดยเฉพาะ มีทั้งกิจกรรม Acrylic Painting การปั้นดินเบา และกิจกรรมประดิษฐ์

205468641_379139446964995_7153349101091916591_n.jpeg
205230057_376809917197948_2565531414917675609_n.jpeg
Freestyle Painting
สำหรับบุคคลทั่วไป ( หรือเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป )

กิจกรรมวาดภาพระบายสีอย่างอิสระ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกขนาดเฟรมผ้าใบได้ตามต้องการ ในส่วนนี้จะไม่มีครูผู้สอน แต่จะมีผู้ช่วยคอยแนะนำการใช้อุปกรณ์ การใช้สี และเทคนิคการใช้สีอะคริลิคให้ได้ตรงตามภาพตัวอย่างที่ผู้ใช้บริการเตรียมมา

* ไม่มีทักษะศิลปะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะ *

Workshop
เรียนรู้ทักษะศิลปะสร้างสรรค์ทุกแขนง จากผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมเรียนรู้การทำศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ เช่น การทำสบู่ งานปั้น การแต่งหน้าเค้ก งานมัดย้อม งานทอผ้า การถ่ายภาพ และการทำเทียนหอม เป็นต้น

ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้มาเรียนรู้ทักษะในคลาสนั้น ๆ แล้ว ยังได้รับผลงานฝีมือตนเองกลับบ้านอีกด้วย

240585123_453900846155521_4621443208632856205_n.jpeg
205425230_382571156621824_6393349243422996182_n.jpeg
Skills Class
เรียนรู้ทักษะอาชีพน่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพนั้น ๆ

คลาสที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในอาชีพต่าง ๆ ได้มาทดลองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของอาชีพนั้น ๆ เช่น โปรแกรมเมอร์ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ เป็นต้น นอกจากจะได้มีความรู้พื้นฐานติดตัวแล้ว ยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในแต่ละสาขาอาชีพอีกด้วย

bottom of page